Điều khoản sử dụng

Hãy tham gia CLB “VINAWASH CAR WASH CLUB”. Chương trình hội viên rửa xe không giới hạn mang đến sự tiện lợi khi nhận được dịch vụ / lần rửa xe không giới hạn như được giải thích dưới đây. Chương trình này yêu cầu một thẻ membership do VinaWash cung cấp / mã vạch trong mỗi phương tiện tham gia cho mục đích nhận dạng và chỉ có hiệu lực trên phương tiện được chỉ định.

Chương trình này cho phép AutoWash tính phí chương trình hàng tháng bằng cách theo dõi thông tin qua hệ thống bán hàng của chúng tôi. Không có cam kết về thời gian và bạn có thể hủy tư cách thành viên câu lạc bộ của mình bất cứ lúc nào tại bất cứ điểm rửa xe & chăm sóc của VinaWash

Dịch vụ chăm sóc xe có thể được hưởng giá ưu đãi với giá thông thường.

Dịch vụ / dịch vụ rửa sẽ được cung cấp trong giờ làm việc bình thường, tùy thuộc vào việc đóng cửa sớm, bao gồm nhưng không giới hạn do thời tiết khắc nghiệt và hỏng hóc thiết bị.
Chương trình áp dụng cho một xe cho mỗi thành viên nhưng có thể được chuyển sang xe mới / khác của khách hàng bằng cách đến địa điểm của chúng tôi và làm thủ tục chuyển đổi. Bạn phải từ mười tám (18) tuổi trở lên để tham gia CLB AutoWash – Chương trình hội viên rửa không giới hạn. 

THỦ TỤC NÂNG CẤP HOẶC HỦY BỎ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Câu lạc bộ hội viên rửa không giới hạn sẽ tiếp tục cho đến khi bị hủy bởi một trong hai bên. Việc tham gia chương trình có thể bị hủy bằng cách thông báo trước năm (5) ngày theo lịch bằng cách đến địa điểm của chúng tôi, gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Không hoàn lại tiền hoặc tín dụng một phần sẽ được cấp cho các khoản phí đã được gửi. Khi đã lập hóa đơn, sẽ không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng một phần nào được áp dụng cho những ngày còn lại trong tháng, nhưng toàn bộ lợi ích / việc sử dụng chương trình sẽ vẫn có hiệu lực trong tháng đó.

CHÍNH SÁCH LẠM DỤNG & QUYỀN TỪ CHỐI CỦA VINAWASH

Chương trình Câu lạc bộ rửa không giới hạn sẽ có mã vạch được liên kết với một chiếc xe duy nhất. VinaWash giám sát việc sử dụng và / hoặc lạm dụng Chương trình Câu lạc bộ rửa không giới hạn. VinaWash có quyền hủy tham gia Chương trình Câu lạc bộ rửa không giới hạn của xe bạn bất cứ lúc nào , vì bất kỳ lý do gì. Chương trình được điều hành bởi VinaWash và theo quyết định riêng của mình, chương trình có thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.